Havanın İçindeki Oksijen Miktarını ÖlçmeHAVANIN İÇİNDEKİ OKSİJEN MİKTARINI ÖLÇME

Deneyin amacı:Havanın içinde  %21 oranında oksijen olduğunu görmek.

Hazırlık Sorusu:

1.Solunum yaparken hangi gazı kullanırız? Nedenlerini araştırınız.

2.Atmosfer bir gaz karışımıdır. İçerisindeki gaz cinslerini ve bulunma oranlarını araştırınız.

Kullanılan araç ve gereçler:

1.dereceli silindir

3.mantar tıpa

5.su

7.mürekkep

2.beherglas

4.kibrit

6.raptiye

 

Deney düzeneği:

Deneyin yapılışı:

1.Beherglasa yarıya kadar su koyunuz ve bir iki damla mürekkep damlatarak  suyu renklendiriniz.

2.Yanmamış kibrit çöpünü mantar tıpanın orta noktasına dik olarak batırınız.

3.Kibrit çöpü sokulan mantarın suda dengeli durabilmesi için geniş tabanına raptiye tutturunuz. Kibrit çöpünün dik olacak şekilde durmasını sağlayınız.

4.Su üzerindeki mantara geçirilmiş olan kibriti yakınız.

5.Dereceli silindiri baş aşağı mantarın üzerine kapatınız.

6.Kibrit alevini ve beherglastaki suyun dereceli silindir içinde nereye kadar yükseldiğini gözleyiniz.

Deneyin sonucu:

            Dereceli silindir içindeki kibrit alevinin söndüğünü ve dereceli silindir içinde suyun bir miktar yükseldiğini görürsünüz. Yükselen su miktarı dereceli silindirin hacminin beşte bir oranına yakındır. Çünkü yanma sırasında dereceli silindir içindeki havanın hacminde %21 ‘lik bir azalma olmuştur. Onun yerini su almıştır.

NOT:Yanma esnasında havanın içindeki %21 ‘lik oksijen , karbondioksit gazına dönüşür. Karbondioksitin hacmi çok küçük olduğundan dikkate alınmaz ve %21’lik bir hacim azalması olur.

Teorik bilgi:

            Hava çeşitli gazların karışımından meydana gelmiştir. Havanın içinde %78 Azot, %21 Oksijen, %0,03 oranında karbondioksit, su buharı ve diğer gazlar  mevcuttur. Bu gazların her birinin canlıların yaşamında ayrı bir önemi vardır. Hava içinde bulunan oksijen gazı canlıların yaşamasını ve yanma olayını sağlar.Kaynak: http://egitek.meb.gov.trBu sayfa Gelir
Eğitimin Gerçek Adresi... www.ogretmendostu.com
http://www.ogretmendostu.com

Bu Sayfa için Bir Url Girdinizmi:
http://www.ogretmendostu.com/modules.php?name=Deneyler&pa=showpage&pid=15