Giydiğimiz Kumaşta Hava VardırGİYDİĞİMİZ KUMAŞTA HAVA VARDIR

Deneyin amacı:Giydiğimiz kumaşların gözenekleri arasında hava bulunduğunu gözlemek.

Hazırlık Sorusu:

Kış mevsiminde yünlü giyecekleri, yaz mevsiminde pamuklu ve ince giyecekleri niçin giyeriz?  Tartışınız.

Kullanılan araç ve gereçler:

1.beherglas -2 adet

2.dereceli silindir

3.yünlü kumaş parçası

4.pamuklu kumaş parçası

5.su

6.uzun cam çubuk

Deney düzeneği:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deneyin yapılışı:

1.Yünlü ve pamuklu kumaşı ayrı ayrı beherglaslara yerleştiriniz.

2.Dereceli silindire su doldurarak önce yünlü kumaşın bulunduğu beherglasa, sonra pamuklu kumaşın bulunduğu beherglasa  dökünüz.

3.Cam çubukla su içindeki kumaş parçalarını karıştırınız ve sonucu gözlemleyiniz.

Deneyin sonucu:

Yünlü kumaşın bulunduğu kaptan çok sayıda hava kabarcıkları yükseldiği halde, pamuklu kumaşın bulunduğu kaptan daha az kabarcık yükseldiği görülür. Cam çubukla karıştırdığınızda hava kabarcıklarının yükselişi devam eder.

Teorik Bilgi:

            Kumaşta hava vardır. Yünlü kumaşlarda hava gözenekleri, pamuklu kumaşlara oranla daha fazladır. Yünlü kumaşlardaki hava gözenekleri izolasyon (ısı iletiminin engellenmesi) görevi yaparak dış ortamın soğuğuna karşı vücut sıcaklığını korurlar. Bu nedenle kışın yünlü giyecekleri, yazın ise serin tutma özelliğinden dolayı pamuklu giyecekleri tercih ederiz.Kaynak: http://egitek.meb.gov.trBu sayfa Gelir
Eğitimin Gerçek Adresi... www.ogretmendostu.com
http://www.ogretmendostu.com

Bu Sayfa için Bir Url Girdinizmi:
http://www.ogretmendostu.com/modules.php?name=Deneyler&pa=showpage&pid=16